Something about web

<!doctype html>
<html>
    <head>
        <title>snippets.dk</title>
    </head>
    <body>
        <p>Hello World!</p>
    </body>
</html>
_
				

test

this ...

Standard HTML dokument

Et HTML-dokument navngives med filendelsen .html eller .htm. Det anbefales, at alle dokumenter navngives med små bogstaver, uden specialtegn som f.eks. æ ø å eller mellemrum. Herunder ses et st...

HTML Syntaks

Syntaksen i et programmeringssprog er reglerne for, hvordan vores programmeringskode skal se ud og struktureres. Derfor har HTML selvfølgelig også en bestemt syntaks. I modsætning til andre spro...

Introduktion til HTML

Kodesproget HTML (Hyper Text Markup Language) bruges til at beskrive eller “opmærke” indholdet på website. Det kunne f.eks. være overskrifter, tekstafsnit, links, billeder, tabeller ...

Creative Commons License Symbol

Udgivet under Creative Commons Licensen CC BY-NC-SA 3.0 IGO