search icon

VueJS

Vue CLI – Flere komponenter

I template-delen af et component kan man lave et helt website, hvor indholdet i templaten er dynamisk ift. data-objektet i…

Vue – refs

refs i Vue er måske en lille del af VueJS, men er et meget brugbart element. I eksemplet herunder er…

Vue CLI – Filer og Templates

Vue-filer (filer, der ender på .vue) er et Vue Component. Et Vue Component kan indeholde 3 dele. En HTML-template (obligatorisk)…

Vue CLI

Vue CLI (Command Line Interface) bruges til større Vue-applikationer, hvis man ønsker at lave flere templates til single page applications…

Vue – Computed properties

Computed properties bruges til at oprette ny data ud fra eksisterende data. Det kan f.eks. være et array af data,…

Vue – Attribute binding

Attributes i Vue skrives grundlæggende ligesom i HTML name=”value”. Men vil man gøre attributes dynamiske kan man ikke bruge {{…

Vue – Directives

Vue har directives til conditionals / kontrolstrukturer Her er et eksempel på en menu, der kan vises eller skjules med…

Vue – Methods

I stedet for at ændre på indhold fra et komponent kan man lave methods i Vue, der kan startes med…

Vue – Events

I Vue bruges “directives” til events. Det ligner HTML-attributes, der er specifikke for Vue. Her ses et directive, der er…

Introduktion til VueJS

Her tages udgangspunkt i Vue 3. Der kan være dele af indlægget, der ikke kan bruges med Vue < 3…

Verified by MonsterInsights