search icon

Deconstructing assignment i JavaScript

Ved deconstructing assignment i JavaScript kan man tage indholdet fra arrays eller properties i objekter og tildele værdierne direkte i variabler.

Deconstructing arrays

Her deconstructes dele af et array

let navn1, navn2;
[navn1, navn2] = ["lars", "thomas", "jens", "sune", "gert"]

console.log(navn1)
// lars

console.log(navn2)
// thomas

Det resterende indhold af et array kan også tilføjes som i eksemplet herunder

let navn1, navn2, andreNavne;
[navn1, navn2, ...andreNavne] = ["lars", "thomas", "jens", "sune", "gert"]

console.log(andreNavne)
// ["jens", "sune", "gert"]

Deconstructing objekter

let obj = {
  name: "lars",
  surname: "larsen",
  age: 71,
  postalCode: 8600
}

let {name, surname, ...rest} = obj;

console.log(surname);
// larsen

console.log(rest);
// {age: 71, postalCode: 8600}

Vær opmærksom på eksemplet herover, at variabelnavnene skal være identisk med property-keys i objektet.

Skriv et svar

Verified by MonsterInsights