search icon

Fejlmeddelelser i PHP

Fejlmeddelelser er en stor hjælp i PHP. Det kan give info om, hvilken type fejl et program har og, hvor fejler er.

Men skulle der opstå en fejl på et site, der er i production er det ikke nødvendigvis en god idé, at fejlmeddelelser er synlige da det viser fejlmeddelelsen til besøgende også og kan devaluere dit website. Derfor giver det god mening at have fejlmeddelelser slået til på QA- og test-sites og slået fra på production-sites. På production-sites kan man så slå fejlmeddelelser til midlertidig, hvis der er noget på sitet, der ikke virker eller, hvis der kommer fejl i en error-log.

Slå fejlmeddelelser til

Følgende kode slår fejlmeddelelser til:

// koden indsættes, så det indlæses som det første
ini_set( 'display_errors', 1 );
ini_set( 'display_startup_errors', 1 );
error_reporting( E_ALL );

ini_set aktiverer fejlmeddelelser, også selvom de er slået fra i php.ini.

Argumentet E_ALL i error_reporting sørger for, at alle fejl vises. Man kan dog vælge om det kun er bestemte fejl man vil have vist meddelelser for.

Her er eksempler på andre argumenter taget fra https://www.tutorialspoint.com/how-to-display-errors-in-php-file

  • E_ERROR: fatal runtime error execution of script has been halted
  • E_WARNING: nonfatal runtime error execution of script has been halted
  • E_PARSE: compile time error it is generated by the parser
  • E_NOTICE: The script found something that might be an error
  • E_CORE_ERROR: Fatal errors that occurred during the initial startup of script
  • E_CORE_WARNING: Nonfatal errors that occurred during the initial startup of script
  • E_ALL: All errors and warning

Skriv et svar

Verified by MonsterInsights