search icon

JavaScript modules

JavaScript modules er en del af JavaScript fra og med ES6. Dette gør det nemmere at strukturere kode i moduler. Modules laves i separate filer. Det er en god idé at nøjes med 1 module per fil. Man kan så hente Javascript modules ind med export/import-funktionaliteten.

ES5 og tidligere

Hidtil har det været en god idé / kotume, at Javacript kode blev inkapsuleret i funktioner. Ikke mindst da var-nøgleordet har er function scoped, hvilket vil sige, at disse variabler og deres namespace er lukket inde i de funktioner, de oprettes i. Hvis var-variabler oprettes uden for en funktion er de tilstede i det globale scope.

Hvis var-variabler oprettes uden for en funktion er de tilstede i det globale scope.

export / import

JavaScript Modules oprettes i en separat fil, hvor de eksporteres fra og importeres så til en JS-fil.

//foo.js
export function foo(){
  console.log("foo is exported!");
}

Module foo kan importeres i andre JS-filer.

//index.js
import {foo} from "./foo.js"

Læs mere om export / import

Skriv et svar

Verified by MonsterInsights