search icon

mysqli – OOP PHP

Mysqli i PHP bruges til at oprette forbindelse til og lave SQL-opslag i en MySQL- eller MariaDB-database

Forbindelse til database

<?php
//ny databaseforbindelse oprettes i variablen $conn
$conn = new mysqli('host', 'username', 'password', 'db_name');

//hvis forsøg på forbindelse giver en fejl udskrives en besked samt fejlnummer
if($conn->connect_error){

 //funktionen die stopper scriptet og udskriver en meddelelse
 die('Error connecting to database: ' . $conn->connect_errno);
}
$conn->set_charset('utf8');

CRUD

Create Read Update Delete

INSERT (create)

<?php
//en SQL-sætning til at indsætte data
$sql = "INSERT INTO table_name (table_row1, table_row2)
    VALUES ('value_1', 'value_2')";

//SQL-sætningen sendes til databasen via forbindelse, der er i variablen $conn
$conn->query($sql);

SELECT (read)

<?php
//en SQL-sætning til at hente data
$sql = "SELECT table_row1, table_row2
    FROM table_name";

//resultatet fra SQL-kaldet gemmes i variablen $result
$result = $conn->query($sql);

//da der ikke er antal på, hvor mange resultater der er fra databasekaldet udskrives resultaterne med et while-loop
while($row = $result->fetch_object()){
 echo $row->table_row1;
 echo $row->table_row2;
}

Ønsker man at modtage data i et associative array i stedet for i et objekt kan følgende while-loop bruges

while( $row = $result->fetch_assoc() ) {
 echo $row['table_row1'];
}

UPDATE

<?php
//en SQL-sætning til at opdatere data
//for at ændre data det rigtige sted er det vigtigt at have en WHERE-klausul på, der i dette tilfælde er, hvor id er 1.
$sql = "UPDATE table_name
    SET table_row1 = 'data', table_row2 = 'data'
    WHERE id = 1";

$conn->query($sql);

DELETE

<?php
//en SQL-sætning til at slette data
//hele rækken i tabellen, hvor id er 1 bliver slettet
$sql = "DELETE FROM table_name
    WHERE id = 1";

$conn->query($sql);

Skriv et svar

Verified by MonsterInsights