search icon

Snippets

CSS, HTML, JavaScript og Webdesign m.m.

CSS Grid

CSS grid er CSS-regler til den moderne tids layout til web. Tidligere er der brugt tabeller, floats, position eller flexbox…

Vue CLI

Vue CLI (Command Line Interface) bruges til større Vue-applikationer, hvis man ønsker at lave flere templates til single page applications…

Vue – Computed properties

Computed properties bruges til at oprette ny data ud fra eksisterende data. Det kan f.eks. være et array af data,…

Vue – Attribute binding

Attributes i Vue skrives grundlæggende ligesom i HTML name=”value”. Men vil man gøre attributes dynamiske kan man ikke bruge {{…

Vue – Directives

Vue har directives til conditionals / kontrolstrukturer Her er et eksempel på en menu, der kan vises eller skjules med…

Vue – Methods

I stedet for at ændre på indhold fra et komponent kan man lave methods i Vue, der kan startes med…

Vue – Events

I Vue bruges “directives” til events. Det ligner HTML-attributes, der er specifikke for Vue. Her ses et directive, der er…

Introduktion til VueJS

Her tages udgangspunkt i Vue 3. Der kan være dele af indlægget, der ikke kan bruges med Vue < 3…

PDO – OOP PHP

Tags: , ,

PDO er en klasse i PHP, der bruges til at oprette forbindelse til og lave SQL-opslag i en MySQL- eller…

Verified by MonsterInsights