search icon

Vue – Directives

Vue har directives til conditionals / kontrolstrukturer

<!--html-->
<div v-if="true">
 <p>{{ title }} - by {{ author }}</p>
 <p>Book in series: {{ book_number }}</p>
</div>

Her er et eksempel på en menu, der kan vises eller skjules med conditionals.

<!--html-->
<div id="app">
 <button @click="showHideMenu">
  <span v-if="showMenu == false">Show menu</span>
  <span v-if="showMenu">Hide menu</span>
 </button>

 <div v-if="showMenu">
  <ul>
   <li>Front page</li>
   <li>About us</li>
   <li>Contact</li>
  </ul>
 </div>
</div>

I Vue oprettes showMenu som boolean og metoden showHideMenu oprettes til at ændre på showMenu.

// app.js
const app = Vue.createApp({
 data() {
  return {
   showMenu: false
  }
 },
 methods: {
  showHideMenu() {
   this.showMenu = !this.showMenu;
  }
 }
})

app.mount('#app')

Alternativer kan være

<!--html-->
<button @click="showHideMenu">
 <span v-if="!showMenu">Show menu</span>
 <span v-if="showMenu">Hide menu</span>
</button>

<!--else conditional-->
<button @click="showHideMenu">
 <span v-if="!showMenu">Show menu</span>
 <span v-else">Hide menu</span>
</button>

I følgende eksempel kan man se, hvordan man kan bruge Vues conditional, show. Forskellen på v-if og v-show er, at med v-if bliver et element fjernet fra DOM’en, hvis det ikke vises og med v-show bliver elementet skjult med CSS – display:none;. v-show tager også en boolean som argument.

<!--html-->
<button @click="showHideMenu">
 <span v-show="showMenu">Hide menu</span>  
</button>

v-for

v-for directive kan sammenlignes med et for-loop i traditionelle GP-programmeringssprog. I eksemplet nedenfor indeholder data et array af objekter

// app.js
const app = Vue.createApp({
 data() {
  return {
   albums: [
    { title: 'Wish you were here', artist: 'Pink Floyd' },
    { title: 'Black Clouds and Silber Linings', artist: 'Dream Theater' },
    { title: 'Alter Echo', artist: 'Dizz Mizz Lizzy' },
   ]
  }
 },
 methods: {
  
 }
})

app.mount('#app')

Her ses, hvordan de kan udskrives med v-for

<!--html-->
<div id="app">
 <ul>
  <li v-for="item in albums">{{ item.artist }} - {{ item.title }}</li>
 </ul>   
</div>

Læs mere om Vue

Skriv et svar

Verified by MonsterInsights