search icon

Webpack: modules

Modules i ES6+ er optimale til at dele kode op, så man får en mere overskuelig struktur. Derfor giver det god mening at bruge JavaScript modules med Webpack. Webpack sørger for at bundle alle modules, der er i brug. Dvs., hvis et module er oprettet og importeret, men der ikke er kode i eller at det importerede module ikke bliver brugt sørger webpack for ikke at bundle det for at undgå unødig kode.

//more-scripts.js
let more_scripts = () => {

  document.body.innerHTML = "Hello World";
}

export default more_scripts
//index.js
import more from "./more-scripts.js"

more();

Skriv et svar

Verified by MonsterInsights