search icon

Widgets i WordPress

Widgets er en nem måde for en admin at lave ændringer i indhold i WordPress. Widget-areas (widget-områder) laves traditionelt i et tema og indsættes i template-filer, hvor et widget-area skal vises. Plugin-udviklere kan så tilføje widgets til deres plugins, der kan lave forskellige visninger.

Registrering af widget

For at bruge widgets skal man have mindst et widget-area. Dette registreres enten i et theme eller child-themes functions-fil eller i et plugin.

<?php
 add_action('widgets_init', function(){
  register_sidebar(array(
   'name' => __('Primary Widgets'),
    'id' => 'prim_widgets',
    'before_widget' => '<div>',
    'after_widget' => '</div>',
    'before_title' => '<h2 class="widget_heading">',
    'after_title' => '</h2>'
   ));
 });

Her indsætter man også, hvilke HTML-tags, der skal komme før og efter både widget-area og titlen på hver widget-overskrift.

Widget i template

Den eller dde widgets man har oprettet sættes ind i den template fil, hvor den skal bruges.

<?php dynamic_sidebar('prim_widgets'); ?>

Skriv et svar

Verified by MonsterInsights