search icon

Modulus

Modulus bruges i de fleste moderne programmeringssprog. Det er en operator, der bruges til at udregne restprodukt i en matematisk udregning. Ved modus bruger procenttegnet, %

Man kan se i eksemplet herunder, at 10 % 3 = 1. Det er fordi 1 er restproduktet når man dividerer 10 i 3.

print(10 % 3)
>> 1

9 går op i 3 og så er der en i rest. Her er endnu et eksempel

print(14 % 6)
>> 2

Skriv et svar

Verified by MonsterInsights