search icon

Objektorienteret Programmering OOP

Objekt-orienteret programmering (OOP) er en måde at tænke programmering, hvor man kan genbruge store kodestykker.

I nogle programmeringssprog som f.eks. JAVA eller C# kan man ikke komme uden om OOP. I sprog som f.eks. PHP og JavaScript kan man selv vælge om man vil bruge OOP.

Som så meget andet programmering bruges OOP også til at behandle data. F.eks. kan man have data liggende i en database med en bestemt struktur. Når man så henter data ud af en database kan man gemme den data i objekter, hvor man behandler de data, der er hentet ud.

Java

class ShopItem {
  private float itemPrice;

  public void setPrice(Float price) {
    itemPrice = price;
  }
}

PHP

class ShopItem {
  private $itemPrice;

  public setPrice($price) {
    $this->itemPrice = $price;
  }
}

Skriv et svar

Verified by MonsterInsights