search icon

register_nav_menus

Menuer er en indbygget funktion i WordPress, men de er ikke aktiveret som standard. I functions.php registrerer man menuer. Man indsætter dem så i template-filer, hvor de skal bruges. Det kan anbefales, at bruge hook’et after_setup_theme som vist i eksemplet

<?php
 //REGISTRER MENUER; DER SKAL KUNNE ADMINSTRERES FRA KONTROLPANELET
 add_action('after_setup_theme', function(){
  register_nav_menus(array(
   'nav_primary' => __('Primary Navigation', 'textdomain'),
   'nav_footer' => __('Footer Navigation', 'textdomain')
  ));
 });

Følgende kode indsættes i template-filer. Læg mærke til argumenter i array’et

<?pp
 wp_nav_menu(array(
  'container_id' => 'nav-primary',
  'container_class' => 'nav primary',
  'theme_location' => 'nav_primary',
  'container' => 'nav',
  'items_wrap' => '<ul>%3$s</ul>'
 ));

Skriv et svar

Verified by MonsterInsights