search icon

WooCommerce: Variationer i listevisning

Ønsker man at vise, hvilke produktvariationer, der er tilgængelige i en webshop, i listevisningen under f.eks. kategorier eller på forsiden kan det gøres som vist i koden længere nede på siden.

//TILFØJ PRODUKTVARIATIONER I LISTEVISNING

//FUNKTIONEN, DER LAVES SENERE TILFØJES HOOKET
add_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item', 'ew_echo_stock_variations_loop' );
  
function ew_echo_stock_variations_loop(){

 //$product SÆTTES GLOBAL, SÅ DEN ER TILGÆNGELIG INDE I FUNKTIONEN
 global $product;

 //HVIS PRODUKTET ER VARIABELT	
 if ( $product->get_type() == 'variable' ) {

  //VARIATIONER GEMMES I $variations
  $variations = $product->get_available_variations();

  //ARRAY TIL AT GEMME VARIATION, DER ER TILGÆNGELIGE
  $ew_product_variations = array();
		
  //LOOPER GENNEM HVER VARIATION
  foreach ( $variations as $variation ) {

   //HVIS DENNE VARIATION ER TILGÆNGELIG
   if( $variation[ 'is_in_stock' ] ){
				
    //LOOPER GENNEM VARIATIONENES ATTRIBUTES FOR AT FÅ VARIATIONENS NAVN
    foreach ( $variation['attributes'] as $attr_name => $attr_value ){

     //VARIATIONENS NAVN TILFØJES TIL $ew_product_variations
     $ew_product_variations[] = $attr_value;

    }
   }
  }

  //HVIS DER ER TILGÆNGELIGE VARIATIONER
  if( $ew_product_variations ) {

   //SORTER VARIATIONER
   //VIRKER KUN, HVID NUMERISK ELLER ALFABETISK
   asort( $ew_product_variations );

   //UDSKRIV VARIATIONER MED LINK TIL PRODUKTET
   echo '<div class="ew-shop-variation-outer">';

   foreach ( $ew_product_variations as $prod_var ) {

    echo '<span class="ew-shop-variation">';

    echo '<a href="' . get_the_permalink() . '">';
     echo $prod_var;
    echo '</a>';
					
    echo '</span><!--/.ew-shop-variation-->';
   }
				
   echo '</div><!--/.ew-shop-variation-outer-->';
  }
}

Læs mere om WooCommerce Hooks på https://businessbloomer.com/woocommerce-visual-hook-guide-archiveshopcat-page/

Skriv et svar

Verified by MonsterInsights