search icon

methods

Methods – PHP

Tags: ,

Hvor properties er lig variabler i en klasse, så er methods meget lig funktioner. I eksemplet her under er der…

Verified by MonsterInsights