search icon

Methods – PHP

Hvor properties er lig variabler i en klasse, så er methods meget lig funktioner.

I eksemplet her under er der lavet 2 methods i klassen Product. Den ene er en set-method og den anden er en get-method.

 • En set-method bruges til at sætte eller ændre en værdi
 • En get-method bruges til at returnere en værdi
<?php
class Product {
 //Properties
 public $price;

 //Methods
 public function set_price($newPrice){
  $this->price = $newPrice;
 }

 public function get_price(){
  return $this->price;
 }
}

Læg mærke til variablen $this. Klasser laves til at kunne genbruges. Man kan f.eks. oprette 3 objekter ud fra klassen Product, hvor hvert objekt skal have sin egen pris. Fordi this-variablen bruges er det kun lige netop det produkt-objekt, det sættes med, hvor price-property bliver ændret og ikke alle produkter.

Her under oprettes der er objekt ud fra klassen. Objektets property price får en værdi med metoden set_price og bliver udskrevet med metoden get_price.

<?php
class Product {
 //Properties
 public $price;

 //Methods
 public function set_price($newPrice){
  $this->price = $newPrice;
 }

 public function get_price(){
  return $this->price;
 }
}

$shirt = new Product;
$shirt->set_price(200);

echo $shirt->get_price();

Skriv et svar

Verified by MonsterInsights