search icon

Vue – refs

refs i Vue er måske en lille del af VueJS, men er et meget brugbart element.

I eksemplet herunder er der lavet en lille notes-applikation med Vue via CDN. Læg mærke til, at i HTML er der sat ref-attributes, inputTitle og inputNote. I app.js refereres der til DOM-elementerne med this.$refs.inputTitle

<!--HTML-->
<div id="app">
   
   <div class="wrapper">
    <h1>My Notes</h1>
    <div class="box">
     <p>Indtast note</p>
     <label for="title">Titel</label>
     <input type="text" id="title" ref="inputTitle">
     <label for="note">Note</label>
     <textarea name="" id="note" cols="30" rows="10" ref="inputNote"></textarea>
     <button class="btn" id="sendNote" @click="createNote">Indsæt note</button>
    </div><!--/.box-->

    <div class="box" v-for="(note, index) in notes">
     <h2>{{ note.title }}</h2>
     <time>{{ note.noteTime }}</time>
     <p>{{ note.noteContent }}</p>
     <button class="btn" @click="deleteNote(index)">Slet note</button>
    </div>
   </div><!--/.wrapper-->

  </div>
   
  <script src="app.js"></script>
/*app.js*/
const app = Vue.createApp({
 data() {
  return {
   notes: [
   ]
  }
 },
 methods: {
  createNote () {
   let d = new Date();
   this.notes.push({
    title: this.$refs.inputTitle.value,
    noteContent: this.$refs.inputNote.value,
    noteTime: d.getTime()
   })
  },
  deleteNote (arg) {
   this.notes.splice(arg, 1);
  }
 }
})

app.mount("#app");

Læs mere om Vue

Skriv et svar

Verified by MonsterInsights