search icon

Webpack: config

Det giver god mening at bruge en config-fil til webpack da man kan ændre indstilliger i for, hvilke filer man bruger, hvilke man laver output i, bruge loaders, plugins, rules og meget mere.

I roden af projektet, hvor Webpack er installeret oprettes en fil med navnet webpack.config.js.

//webpack.config.js
const path = require("path");

module.exports = {
  entry: "./src/index.js",
  output: {
    filename: "main.js",
    path: path.resolve(__dirname, "dist")
  }
}

Når man kører Webpack vil Webpack automatisk bruge denne config-fil. Man kan oprette en config fil med et andet navn og andre indstillinger ved en kommando som her:

npx webpack --config my.other.config.file.js

Skriv et svar

Verified by MonsterInsights