search icon

__construct – PHP

__construct er en indbygget metode i klasser i PHP. Den kaldes så snart der laves et objekt af klassen. I eksemplet herunder bruges den til, at indsætte data i properties.

<?php
 class Car{
  //Properties
  private $brand;
  private $model;
  private $color;

  //__construct-metoden
  function __construct($carBrand, $carModel, $carColor){
   $this->brand = $carBrand;
   $this->model = $carModel;
   $this->color = $carColor;
  }
 }

 $myCar = new Car("Hyundai", "i30", "Black");

Skriv et svar

Verified by MonsterInsights