search icon

Objekter i PHP

Objekter er, hvor man bruger en klasse man har lavet. Man kalder det at instantiere et objekt. Herunder kan man se en klasse med navnet Product. Længere nede bliver et objekt instantieret af klassen ved brug af ordet new og gemt i variablen shirt.

<?php
class Product {
 //Properties
 public $price;

 //Methods
 public function set_price($newPrice){
  $this->price = $newPrice;
 }

 public function get_price(){
  return $this->price;
 }
}

$shirt = new Product;

Når man har oprettet et objekt af en klasse, så vil objektet indeholde alle properties og methods, der findes i klassen. Derfor kan objektet i variablen shirt bruge metoderne set_price og get_price.

<?php
class Product {
 //Properties
 public $price;

 //Methods
 public function set_price($newPrice){
  $this->price = $newPrice;
 }

 public function get_price(){
  return $this->price;
 }
}

$shirt = new Product;
$shirt->set_price(200);

Skriv et svar

Verified by MonsterInsights